วันจันทร์, พฤศจิกายน 29, 2021
หน้าแรก แท็ก ฟาร์อีสเทอร์น

แท็ก: ฟาร์อีสเทอร์น

ฟาร์อีสเทอร์น ประกาศเปิดเทอม พร้อมโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศ

0
ม.ฟาร์อีสเทอร์น ประกาศเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ประจำปีการศึกษาที่ 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมกับโรงเรียนใน สพฐ. ระดับต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ม.ฟาร์อีสเทอร์น ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค...

ฟาร์อีสเทอร์น เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ มุ่งสู่การพัฒนาคน

0
ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่องค์การหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ “คน” อันเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ได้เปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการแบบมืออาชีพ ต่อยอดไปสู่ระดับการเป็นผู้จัดการในอนาคต เน้นสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่เรียกว่า นักปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เข้ากับการบริหารจัดการ...

ฟาร์อีสเทอร์นเปิดหลักสูตรใหม่ E-Commerce – การจัดการธุรกิจ

0
ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุด ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อธุรกิจและสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ได้แก่ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-Commerce) และ “การจัดการธุรกิจ” (Business Management) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจ...

“หมอเกษม” เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญา ฟาร์อีสเทอร์น

0
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 ณ หอประชุม Vision 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ...

ฟาร์อีสเทอร์นผลักดันหลักสูตร E-Commerce ระหว่างประเทศ

0
เมื่อวันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น นำโดย ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการ บดีฯ ให้การต้อนรับคณะ Beijing Municipal Education Commission ผู้บริหารสถานศึกษาจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยหัวหน้าคณะคือ Mr. Huang Kan Duputy Director-General สมาชิกของคณะผู้แทน รวมถึง...