วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก มทร.ล้านนา

แท็ก: มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา น้อมรำลึก ร.9

0
รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวราชมงคลอย่างหาที่สุดมิได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนาม "ราชมงคล" เมื่อวันที่ 15 กันยายน...

มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู พส.ไพรวัลย์ เทศน์ผ่านซูม

0
เมื่อวันที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักศึกษาต่อพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งอบรมสั่งสอนให้เป็นนักศึกษาที่ดี ซึ่งในปีนี้จัดพิธีขึ้นภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 (Covid-19 ) อย่างเคร่งครัด ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา...

มทร.ล้านนา ถวาย “ตาลปัตร” ลายคำฯ

0
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ , รศ.ลิปิกร มาแก้ว , อาจารย์เนติ พิเคราะห์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย และบุคลากร นำผลงานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา ถวายแด่พระปัญญา ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาส ณ วัดสิทธิทรงธรรม...

มทร.ล้านนา แปรรูปกาแฟอาราบิก้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง) โดยมี ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชนอำเภอแม่วาง...

มทร.ล้านนา อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฯ

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์อนิรุจ สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย       ...

มทร.ล้านนา มอบอุปกรณ์ ตรวจโควิด ให้ รพ.แม่ลาว

0
มทร.ล้านนา เชียงราย มอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 (swab test) พร้อมห้องความดันลบ-บวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic และชุดล้อเข็นหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C แก่โรงพยาบาลแม่ลาวผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ได้แก่ ตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19...

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี ‘เข้าพรรษา’

0
มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้กับ 6 หน่วยงานภายใน สืบสานประเพณีเข้าพรรษาเมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษาให้กับผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ศาลาราชมงคลา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำถวายยังวัดในต่างๆโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา...

มทร.ล้านนา แสดงความยินดี นศ.แลกเปลี่ยนเขมรจบวิศวะ

0
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย "มทร.ล้านนา" ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเตรียมกลับประเทศ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร...

มทร.ล้านนา ปฐมนิเทศออนไลน์

0
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ แบบ New Normal โดยแบ่งการปฐมนิเทศ 2 ช่วงๆ แรกในภาคเช้าเป็นการแนะนำประวัติมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ในช่วงบ่ายแบ่งการปฐมนิเทศตามคณะของนักศึกษา 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาศตร์ โดยในปีการศึกษา 2564...

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย Covid-19 Week

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 70 ตำบล โดยจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่างๆ และคนในชุมชน...