วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก มรดกล้านนา

แท็ก: มรดกล้านนา

ผ้าไหมยกดอกลำพูน มรดกล้านนาสู่รางวัล สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของยูเนสโก

0
เราจะเห็นได้ว่าความภาคภูมิใจของชาวลำพูนในวันนี้ เกิดจากหมุดหมายแรกที่สำคัญ เริ่มมาจากความสนพระทัยในการสนับสนุนในด้านผ้าทอพื้นบ้านล้านนา โดยพระราชชายาฯ เจ้าดารารัศมี แม้จะรับเทคนิคจากภายนอกคือสยามและนครศรีธรรมราชก็ตาม แต่พระองค์ได้นำมาพัฒนาปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวลำพูน