วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

แท็ก: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ ครองถ้วยคะแนนรวมการแข่งขันกรีฑา

0
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีการแข่งขันกรีฑากีฬาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2563 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาจัดแข่งขันใน 3 ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑา ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ซึ่งสรุปผลการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬามีดังนี้ กรีฑาประเภทนักศึกษาชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมได้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...

นักศึกษาทั้ง 3 คณะจากวิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาเขตลำปางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมนัทนาการ

0
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาเขตลำปางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยฯ อันได้แก่พระพุทธศรีบุญเรือง พระพลบดี พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลและได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนเดินทางไปเข้าค้ายพักแรมนันทนาการประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 – 27...

บอลถ้วย ข. จับติ้วแล้ว

0
ที่ห้องประชุมเอราวัณเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลประชาชน ถ้วย ข. จังหวัดเชียงใหม่ทีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่จัดแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ตค. - 22 ธค. 63 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ การแข่งขันฟุตบอลประชาชน ถ้วย...

การประชุมจัดร่างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism)​ของจังหวัดเชียงใหม่

0
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมจัดร่างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism)​ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ร่วมด้วยอีกหลายหน่วยงานเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานหลักสูตรและอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องพลบดี2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

0
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีฯ นำทีมส่วนกลาง และวิทยาเขต 4 แห่ง ได้แก่ ลำปาง สมุทรสาคร อุดรธานี และอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานสถาประกอบการ เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และสถานประกอบการที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับ คะแนนการประเมินหน่วยงานสูงเป็นอันดับสอง

0
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำทัพหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติผ่านการประเมินหน่วยงานสูงเป็นอันดับสอง รองจากองค์การบริหารนักพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) อันดับสามได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย อันดับสี่ ได้แก่ กรมพลศึกษา อันดับห้า ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันดับหก ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย อันดับเจ็ดได้แก่ กรมการท่องเที่ยว

เปิดการฝึกอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับขาติ ขั้นพื้นฐาน

0
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ผู้แทนสมาคมกีฬาแฮนค์บอลแห่งประเทศไทย และว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

ศึกลูกหนังน็อคเอาท์รายการ”สิงห์เหนือ เอฟเอ คัพ โอเพ่น 2020″

0
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นการแข่งขันวันที่ 3 ของศึกลูกหนังน็อคเอาท์รายการ "สิงห์เหนือ เอฟเอ คัพ โอเพ่น 2020" มีเตะกัน 2 คู่ผลการแข่งขันในแต่ละคู่มีดังนี้ คู่แรกทีมคริสต์ เอฟซี นักสู้แห่งขุนเขาพบกับทีมคาเรน ยูไนเต็ด นักรบแห่งตีนดอยการแข่งขันของคู่นี้ ทีมคริสต์ เอฟซี อาศัยทีมเวิร์คและความสดเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องทำเอาทีมคาเรน...

ศึกลูกหนังน็อคเอาท์รายการ “สิงห์เหนือ เอฟเอ คัพ โอเพ่น 2020”

0
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นการแข่งขันวันที่ 3 ของ ศึกลูกหนังน็อคเอาท์รายการ "สิงห์เหนือ เอฟเอ คัพ โอเพ่น 2020" มีเตะกัน 2 คู่ผลการแข่งขันในแต่ละคู่มีดังนี้ คู่แรกทีม...

“รองหมู” มอบอัดฉีด ตะกร้อ ม.กีฬา

0
นายธัญวิช ดวงใจ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ แจ้งกับทีมข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ คนล้านนาว่า ตามที่โรงเรียนอนุบาลสุมาลีได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ“SuDesign Cup ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน...