วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แท็ก: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผลิตน้ำดื่ม “เสน่ห์จันทร์”

0
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงได้สำรวจแหล่งน้ำจากแหล่งต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการใช้น้ำประปา เพียงอย่างเดียว ซึ่งภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนได้บริหารจัดการการเก็บกักน้ำจากน้ำผิวดินในอ่างน้ำธรรมชาติ คืออ่างราชภัฏ และได้ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบจากแม่น้ำปายเพื่อนำมาเก็บกักในบ่อพักน้ำ แล้วปล่อยน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปา และปล่อยลงอ่างน้ำปายซึ่งเป็นอ่างน้ำธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่ง โดยระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2561 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล...

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีม No grant SMOG คว้ารางวัลชนะเลิศ แก้ฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะพงษ์ ตานะกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าทีม No grant SMOG พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE...

นิเทศฯ ราชภัฏ ชม.คว้ารางวัล ประกวดสื่อ AHF Media Award

0
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนาวุธ เกตุชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายศักรินทร์ เตอเก และนางสาวทวิสรา อินสอน นักศึกษาชั้นที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ ให้ CONDOM” ได้รับเงินรางวัล 15,000...

นักกีฬารั้วดำ – เหลือง โชว์ฟอร์มเด่นคว้าเหรียญทองเหรียญแรก

0
นักกีฬารั้วดำ - เหลือง โชว์ฟอร์มเด่นคว้าเหรียญทองเหรียญแรก การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา นางสาวจิราภรณ์ อุมาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ และนางสาวศิริภัทร เชียงแรง...

เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่

0
เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่ เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นทนายความยุคแรกๆ ของเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 86 ปี (สัมภาษณ์เมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ โดยบิดาของเจ้ากุลวงศ์ คือ เจ้าราชภาติกวงศ์ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการเป็นโรงเรียนกสิกรรม บริเวณดังกล่าวปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้ากุลวงศ์ เล่าว่า"ผมเกิดที่คุมเจ้าบุรีรัตน์ หน้าวัดฟ่อนสร้อย ใกล้ประตูเชียงใหม่...

มร.ชม. สร้างสังคม คนขับรถดีมีน้ำใจฯ

0
นายธนาวุธ เกตุชีพ นายพันธกานต์ ตรีฉันท์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนาว ตาจุมปา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และนายณัฐชนน รักสกุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามทีม “We share Wheelchair” ดำเนินโครงการ “C Share” คนรุ่นใหม่ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย)...

ราชภัฏฯ เชียงใหม่ สร้างสังคม คนขับรถดี

0
นักศึกษาทีม “We share Wheelchair” CMRU จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี - มีน้ำใจต่อผู้พิการในรั้วมหาวิทยาลัย นายธนาวุธ เกตุชีพ , นายพันธกานต์ ตรีฉันท์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนาว ตาจุมปา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และนายณัฐชนน รักสกุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามทีม “We...

ม.ราชภัฎ ชม. พร้อมรับกีฬา “พิงคนครเกมส์”

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 12 ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการแข่งขันเปตอง มหกรรมกีฬา “ราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะจัดการแข่งขันเปตองมหกรรมกีฬา "ราชภัฎเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ" ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร"เปิดสนามเสาร์ที่ 3 พ.ย.61 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่แจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะจัดการแข่งขันเปตองมหกรรมกีฬา "ราชภัฎเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ" ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร"ขึ้นในระหว่างเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 ที่สนามเปตอง (ด้านข้างอาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การแข่งขันเปตองมหกรรมกีฬา "ราชภัฎเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ"...

การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

0
นางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน นางสาวนภัสร วังตา ม.6/1 และนางสาวพุธิตา ระบิน ม.5/1 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี (Genius in Chemistry) ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ เป็นครูผู้ควบคุม เมื่อวันที่ผ่านมา