วันจันทร์, พฤศจิกายน 29, 2021
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แท็ก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. สร้างศูนย์ต้นแบบ ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร และการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ ที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อต้นแบบในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย แบบครบวงจร ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ...

คณะสัตวแพทย์มช.ทำบุญใหญ่ พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) และทำบุญร่างอุทิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease...

มช. พัฒนาแอปฯ 3 ภาษา คัดกรอง “โควิด” เบื้องต้น

0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ http://sescimande.net/Self-Screening (Version 1.0)...

มช.ควักครึ่งล้าน ทุนกศ.ให้นักกีฬา

0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควักกระเป๋ากว่าครึ่งล้านเป็นทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 " The Sun Games 2020 " เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้จัดการทีมและชมรมกีฬาดีเด่นที่เข้าร่วมการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "...

ฉลอง 50 ปี วิศวะ มช.

0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ เตรียมการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีกิจกรรมมากมายนับแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ไปจนปลายปี 2563 นี้ตอกย้ำค่านิยมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม วันครบรอบ 50 ปีเต็ม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2513...

มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ” The Sun Games 2020 “

0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควักกระเป๋ากว่าครึ่งล้านเป็นทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 " The Sun Games 2020 " เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ ...

วิทย์ มช. โชว์เคส! วิจัย “วัสดุศาสตร์”

0
เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “MS&T Deep-Tech Start Up Forum and Innovation Showcase 2020” ณ Empress Premier Hotel Chiang Mai โดยมี นายสรรเสริญ สมะลาภา...

เสวนา

0
คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่อง PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา จัดโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช.ประชุมด้านผึ้ง

0
สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้ง ร่วมกับ มช. COLOSS จัดประชุมวิชาการด้านผึ้ง COLOSS Asia conference 2020 สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้ง COLOSS ร่วมกับ Franco-Thai, Ricola Foundation, Veto pharma, Erasmus+ Programme, สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ...