วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล

แท็ก: มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล

ม.แม่โจ้ – กรุงไทย เปิดตัวแอป มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล

0
เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง...