วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก มอบของ

แท็ก: มอบของ

มอบของ

0
มอบของ…………..วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งอาเขต จ.เชียงใหม่