วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ม.ฟาร์อีสเทอร์น

แท็ก: ม.ฟาร์อีสเทอร์น

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เกี่ยวข้าวเอาเฟือง

0
ม.ฟาร์อีสเทอร์น ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิต เรียนรู้ถึงวิธีการขั้นตอนการทำนาตามแบบความเชื่อของชาวล้านนา ในงาน “เกี่ยวข้าวเอาเฟือง” สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง ณ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาเขต U-FAR Campus) เชียงใหม่ โดยมี ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดกิจกรรม...

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เลี่ยงโควิด-19 เปิดภาคฤดูร้อน สอนออนไลน์

0
ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID19 ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนระหว่างช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยอาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ม.ฟาร์อีสเทอร์น กล่าวถึง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส...