วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ม.ฟาร์เลี่ยงโควิด

แท็ก: ม.ฟาร์เลี่ยงโควิด

ม.ฟาร์ เลี่ยงโควิด-19 บริการออนไลน์100%

0
จากการที่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ มีจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด 100% เพื่อเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ให้บริการของทุกหน่วยงาน ทุกสำนักภายใน ม.ฟาร์อีสเทอร์น เพื่อบริการแก่นักศึกษาและบุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมดเช่นกัน อาทิ สำนักกิจการนักศึกษา สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Google Hangout Meet ที่เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาด้าน การผ่อนผันทหาร การเบิกค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ...