วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก ยี่เป็ง

แท็ก: ยี่เป็ง

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร เชียงใหม่ส่งรถกระทงเข้าร่วมในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ...

0
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร เชียงใหม่ ได้ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งรถกระทงเข้าร่วมในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่                ประจำปี พ.ศ. 2562 รถขบวนกระทงในครั้งนี้ได้นำเสนอถึงเรื่องราวของงานประเพณีเทศกาลญี่ปุ่น ซึ่งปกติจะจัดขึ้นในโอกาสต่างๆเช่นเพื่อเป็นการระลึกและขอบคุณต่อเทพเจ้าและดวงวิญาณบรรพบุรุษที่ได้ดลบันดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงตลอดจนความร่มเย็น โดยทั่วไปแล้วในงานเทศกาลมักจะประกอบไปด้วย “ศาลเจ้า”สถานที่สถิตของเทพเจ้าควบคู่กับ “ประตูแดงโทริ” สัญลักษณ์บ่งบอกถึงอาณาเขตขัณฑสีมาอันศักดิ์สิทธิ์จากโลกภายนอก “กลองไทโคะ” เครื่องดนตรีโบราณที่สร้างความครึกครื้นเรียกความฮึกเหิมช่วยให้ผู้ที่ได้ชมมีแรงกายแรงใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ “โคมไฟ” ผลงานศิลปะหัตถกรรมจากวัสดุพื้นบ้านที่ใส่จิตวิญญาณแห่งความเคารพบูชาและความศรัทธาลงไปซึ่งมักถูกนำมาใช้ในงานเทศกาลอย่างกว้างขวาง ต้นโคม     “คันโตโชชิน” (บริเวณด้านหลังรถจำนวน 2 ต้น) เป็นการจำลองจากรวงข้าวเพื่อใช้ในเทศกาลแสดงความขอบคุณและขอพรต่อเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ บริเวณด้านหน้าตัวรถสองข้างประกอบไปด้วย “ซาจิโฮโกะ” เทพแห่งฟ้าฝน หรือพยัคฆ์มัสยาสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาสามารถเรียกฝน มักถูกประดิษฐ์ไว้บนหลังคาประสาทเพื่อป้องกันอัคคีภัย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและเจตคติอันดีต่อชาวล้านนาและดินแดนแห่งนี้ ที่ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้อาศัยอยู่ จึงได้จำลองต้นโคม...

สรุปเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง-ยกเลิกในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย/โคมควัน

0
ในช่วงเทศกาลลอยกระทงตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด ขณะที่สายการบินยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินหลังเวลา 18.00 น.จำนวนทั้งสิ้น 151 เที่ยวบิน ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับอากาศยาน เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 10-12...

ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่”

0
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดงานลอยกระทง สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เน้นจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ และครอบครัว วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและครอบครัวเที่ยวงาน “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่ายี่เป็งเชียงใหม่” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนี้ โดยเน้นจัดกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของประเพณียี่เป็ง โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 9...