วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ระบบธนาคาร

แท็ก: ระบบธนาคาร

ระบบธนาคารพร้อมให้บริการทางการเงิน อย่างต่อเนื่องช่วงสถานการณ์ COVID-19

0
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563ที่ผ่านมา เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติจะประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอเรียนว่า ธนาคารสมาชิกและสถาบันการเงินทุกแห่งมีความพร้อมในการดำเนินการรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business...