วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก วัดกิตติ

แท็ก: วัดกิตติ

บ้านวัดกิตติ

0
บ้านวัดกิตติ (1) หมู่บ้านในตัวเมืองเชียงใหม่มักแตกต่างจากหมู่บ้านตาม อําเภอต่างๆ เนื่องจากมักมีบ้านเรือนติดต่อกันไม่เหมือนหมู่บ้านต่าง อําเภอที่แยกจากกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการใช้คําเรียกว่า "หมู่บ้าน" ในตัวเมืองเชียงใหม่จึงไม่ใคร่จะสื่อความหมายได้ดีนัก โดยเฉพาะ เมื่อใช้กับหมู่บ้านในสมัยโบราณ อีกทั้งจะเรียกว่า "ชุมชน” ก็ไม่ค่อยเหมาะ เพราะหมู่บ้าน เหล่านี้มักมีบ้านเรือนดั้งเดิมอยู่กัน 10 กว่าหลังคาเรือน จะใช้คําว่า "ย่าน" ก็ดูจะเหมาะสมกว่า แต่ถึงอย่างไรใช้คําว่า "บ้าน" ก็ดูเป็นคําที่เป็นกันเองและสื่อสารได้ดีกว่า ...