วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก วัดป่าหมากหน่อ

แท็ก: วัดป่าหมากหน่อ

เปิดเวที ไขปริศนา ตำนานเวียงหนองล่ม

0
เวียงหนองล่ม เป็นหนองน้ำและบริเวณที่ลุ่มต่้ำ มีแนวรอยเลื่อนที่เป็นแนวยาววางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศตามแนวรอยเลื่อน อันได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำบง ผาชันของดอยผาตอง รวมทั้งขอบของเวียงหนองล่มด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแนวเดียวกันกับรอยเลื่อน ทำให้สันนิษฐานได้ว่าเวียงหนองล่มเป็นแอ่งที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินตามแนวรอยเลื่อน ซึ่งแต่เดิมเกิดเป็นแอ่งยาวตามแนวรอยเลื่อน แต่ต่อมามีตะกอนมาทับถมบริเวณแอ่งด้านตะวันออกจนตื้นเขิน เหลือส่วนด้านตะวันตกเป็นหนองน้ำ ตำนานปลาไหลเผือก เป็นตำนานที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาในหลายพื้นที่ โดยเล่าถึงหญิงม่าย กินปลาไหลเผือกแล้วทำให้เมืองถล่มหายไป หนึ่งในเมืองที่โด่งดังเมืองหนึ่ง คือเมืองโยนกนคร...