วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

แท็ก: วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0
สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลานาน มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เป็นการตอบแทนการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. พิธีสืบชะตา...

ชาวลำพูนถวายมุทิตาจิต งานอายุวัฒนมงคล 62 ปี เจ้าคณะจังหวัด

0
เมื่อวันที่ผ่านมา บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว.ลพ., หน.ส่วนราชการฯ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท.,...