วันจันทร์, พฤศจิกายน 29, 2021
หน้าแรก แท็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

แท็ก: วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

ติดตั้งจอยักษ์

0
ติดตั้งจอยักษ์………………วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารนิกรพันธุ์ พร้อมทดสอบระบบให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะมีกำหนดเปิดภาคเรียนเร็วๆ นี้

โปลิฯ ทะลุ 5 ทีมสุดท้าย Fin ดี We can do sesion 2

0
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อทีม Keeping Dream ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ระดับชาติ ประเภทโครงงานสร้างสรรค์ ในโครงการ Fin. ดี We can do!!! โครงการ Fin. ดี We...

เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพ ร่วมแข่งทักษะที่ ว.โปลิฯ

0
เมื่อวันที่ผ่านมา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยมี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย...

แข่งระดับชาติ

0
ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ 5 รายการ สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ อย่างมาก เมื่อวันที่ผ่านมา

แข่งทักษะที่ร้อยเอ็ด

0
อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน (ประเภทการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R) ณ วิทยาลัยการอาชีพ ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ผ่านมา

มอบให้บุคลากร

0
อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ฉลวย พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ทำงานครบ 10 ปี , 20 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ วันก่อน

ศาสตร์พระราชา

0
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้คู่คุณธรรม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง จัดขึ้น โอกาสนี้ สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ของวิทยาลัยฯ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ...

ไปแข่งระดับชาติ

0
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานานา เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ รณชัย เสียงใหญ่ และณัฐพล สิงห์กรณ์ EL.4101 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคเหนือที่ จ.สุโขทัย ในสาขาทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศฯ เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

ตัวแทนภาคเหนือ

0
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาว มัลลิกา จองดี AC.1102 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในงานแข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคเหนือที่ จ.สุโขทัย และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

สกู๊ป…..จบ ม.6 แล้ว เรียนต่อที่ไหนดี?

0
จบ ม.6 จะเรียนต่อสาขาไหน? จบแล้วจะมีงานทำหรือเปล่า? สอบไม่ติดชีวิตจะเป็นอย่างไร? จะเรียนไหนดี? “จบ ม.6 จะเรียนที่ไหนดี” เป็นหนึ่งคำถามของนักเรียนที่กำลังศึกษาในสายสามัญ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตทางการศึกษา บางคนอยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บางคนอยากศึกษาต่อสายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งต่างคนก็ต่างทางเลือก ในปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก ขณะที่เริ่มมีเยาวชนไทยสนใจกับการศึกษาสายอาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อย สายอาชีพเป็นหนึ่งทางเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีผู้ประกอบการเลือกสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งสาขาต่างๆ เพราะ ผู้เรียนสายอาชีพจะมีโอกาสเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางเลือกเรียนสายอาชีพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติและความคิดสร้างารรค์ พร้อมเป็นคนดีของสังคมต่อไป การเลือกเรียนสายการศึกษา คือการตัดสินใจเลือกเส้นทางในอนาคตสำหรับตนเอง เมื่อจบการศึกษาในระดับ...