วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก ศึกษาดูงานวิศวะ มช.

แท็ก: ศึกษาดูงานวิศวะ มช.

ศึกษาดูงานวิศวะ มช.

0
ศึกษาดูงานวิศวะ มช. …………งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตลอดจนคณะบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทั้งแผนกมัธยม และประถม นำโดย ภารดาวิทยา เทพกอม ผู้จัดการ/ รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์แบบเสมือนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Virtual Desktop Infrastructure; VDI) โอกาสนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์...