วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน

แท็ก: ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน

กิจกรรม’ค่ายคุณธรรม’ อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก

0
เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก โดยอาจารย์อรรถพล เชาวน์ประยูร ผู้จัดการโรงเรียน จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณะกรรมการ ปสกช. จ.เชียงใหม่ อนุกรรมการ กช. และอุปนายกฯ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ...