วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ

แท็ก: ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ

เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลพระปกเกล้า

0
เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครฯ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2562 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน...