วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

แท็ก: ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

0
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก และดึงทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง และมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ แนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2562...