วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แท็ก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สแกนทุกตำบล เชียงใหม่เร่งตั้ง ...

0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งช่วยหน่วยงานภาครัฐ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศคุณภาพสูงให้ครบ 205 ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนฤดูหมอกควันจะมาถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ชี้หากเกิดภาวะวิกฤติหมอกควันจะสามารถรายงานผลคุณภาพอากาศได้อย่างแม่นยำเป็นรายชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในทุกๆ ปีตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน ภาคเหนือตอนบน จะมีภัยคุกคามประจำฤดูกาล มักจะเรียกกันว่า เป็นฤดูกาลที่ 4 ที่นอกเหนือจากฤดูทางภูมิศาสตร์ที่มีฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน...