วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก สพป.ลำพูน เขต 1

แท็ก: สพป.ลำพูน เขต 1

สพป.ลำพูน เขต 1 รับหนังสือการย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูในจังหวัดลำพูน

0
นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับหนังสือการย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในจังหวัดลำพูน จากนายไพบูลย์ คุณชมภู ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน เพื่อให้พิจารณาให้โอกาสผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ย้ายกลับภูมิลำเนา...

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0
สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลานาน มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เป็นการตอบแทนการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. พิธีสืบชะตา...