วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก สมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท

แท็ก: สมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท

เชียงใหม่ ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท

0
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 นำเงินช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ผ่านมา พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...