วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก สร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตรยุคใหม่

แท็ก: สร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตรยุคใหม่

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าเกษตรยุคใหม่ ก้าวไกล 4.0

0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาศักยภาพให้เศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนสูง วันที่ 9 มกราคม 2562ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และให้ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่ประชาชนที่สนใจ SME/OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นายวรยุทธ...