วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก สัญจรออนไลน์#3

แท็ก: สัญจรออนไลน์#3

Thai MOOC Talk สัญจรออนไลน์#3

0
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Thai MOOC Talk สัญจรออนไลน์ (ครั้งที่ 3) เพื่อบอกเล่าสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง POST COVID จากแม่ข่าย THAI MOOC ในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต...