วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก สานฝันเยาวชน

แท็ก: สานฝันเยาวชน

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานฝันเยาวชน เรียนรู้นอกห้องเรียน @CMRU Airline

0
เมื่อวันที่ผ่านมา อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) และคณะทำงาน นำนายธีระพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -...