วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก สำนักพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก: สำนักพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โชว์ “ชุดไหมไทย” ตัดหรู ด้วยศิลปะ “โอต์ กูตู”

0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทางกรมฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นในหลายมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างศักยภาพในการผลิต การออกแบบ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย และแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าไหมไทย นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงในระดับสากล และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังจะเห็นจากในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผ้าผืนที่ทำจากไหม มูลค่าส่งออกหลายล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุนี้ คุณกวิน...