วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก ห้องเรียนเรือนแพ

แท็ก: ห้องเรียนเรือนแพ

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อันซีนไทยแลนด์ หนาวนี้ไปเที่ยวกัน…

0
"อุทยานแห่งชาติแม่ปิง" ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ประมาณ 627,346 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ปัจจุบันมี นายมัญญา นาคพน...

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง “แดนสวรรค์ 3 จังหวัด”

0
"อุทยานแห่งชาติแม่ปิง" ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ประมาณ 627,346 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ปัจจุบันมี นายมัญญา นาคพน...