วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก อบจ.เชียงใหม่

แท็ก: อบจ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ประชุมครั้งแรก! ‘วิทยาลักษณ์’ นั่งประธานสภาฯ

0
อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรก หลังผ่านการรับรองเลือกตั้ง พร้อมคัดเลือกประธานสภา และผู้บริหาร มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้ง และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.ชม.) จากทุกเขตในทั้ง...

อบจ.เชียงใหม่…วิเวกวังเวง!!

0
แม้ว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ประกาศรับรองผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดทั้งการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ กล่าวคือเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร จากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนสูงสุด และสมาชิก อบจ.อีกจำนวน 21 ท่าน ส่วนกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมได้เข้ามา 21 ท่านเช่นกัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผู้สมัครสมาชิก อบจ.เชียงใหม่ที่ได้คะแนนสูงสุดจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมไปแล้ว 21 ท่าน ที่เหลือยังต้องรอไปก่อน สาเหตุเนื่องจากมีการร้องเรียนกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครพรรคเพื่อไทย สำหรับสมาชิก อบจ.เชียงใหม่ 21 ท่านที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง...

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562

0
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณีปีใหม่ม้ง ...

อลังการงานฤดูหนาว-งานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ ไฮไลท์ ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ปีนี้สาวงามร่วมประชันโฉมท้าลมหนาวเพียบ

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา นายไพรัช ใหม่ชมภู...

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

0
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอพร้าว เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลและฟื้นฟูรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่ได้รับผลลกระทบทางสุขภาพ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทและภาระกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอพร้าว เข้าร่วม 11 ตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม...

อบจ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน อ.สันป่าตอง

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองที่เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนของตนทำให้เกิดเงินออมและสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้...

อบจ.เชียงใหม่ เปิดรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีประชาคมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่ปี (พ.ศ.2561-25564) และในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมประชาคมในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการบูรณการแผนงาน โครงการ แก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาวอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นผลเนื่องมาจากผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาขยายพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ...

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.สันทราย 2561

0
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายทวี โปธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันพระเนตร นายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูและบริหารการศึกษาอำเภอสันทราย กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาและพัฒนาความสามารถไปสู่มืออาชีพ...