วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก อานิสงส์ของการปลูก "ต้นโพธิ์"

แท็ก: อานิสงส์ของการปลูก "ต้นโพธิ์"

อานิสงส์ของการปลูก “ต้นโพธิ์” และ “ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี”

0
ประเพณีสงกรานต์หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า "ปี๋ใหม่เมือง" นั้น ได้ซ่อนประเพณีย่อยๆ ไว้ในนั้นไม่ต่ำกว่า 10 ประเพณี นอกเหนือจากประเพณีการขนทรายเข้าวัด และประเพณีการก่อเจดีย์ทราย (วาลุกเจดีย์) ดังที่ได้กล่าวถึงในคนล้านนาสองฉบับก่อนแล้ว ยังมีประเพณีอื่นๆ ที่ "ซ่อน" และ "ซ้อน" กันอยู่อย่างแยบยล อาทิ ประเพณีบวชลูกแก้ว ประเพณีปล่อยนกปล่อยปลา ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีขึ้นท้าวทั้งสี่ (บูชาเทวดารักษาทิศ) ประเพณีสรงน้ำพระ ประเพณีสืบชะตาคน สืบชะตาบ้าน สืบชะตาเมือง ฯลฯ และประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลี ก็ยังได้ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ประเพณีสืบชะตาเมืองอีกชั้นหนึ่ง จารึกหริภุญไชยกับต้นพระศรีมหาโพธิ์             ประเพณีการนำไม้มาค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือที่ชาวล้านนาเรียกย่อๆ ว่าต้นศรี และอ่านแบบพื้นถิ่นแยกคำว่า...