วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก อ่างเก็บน้ำ

แท็ก: อ่างเก็บน้ำ

ดันสร้าง 3 อ่าง สายใต้

0
ชม.หลายอำเภอรับอานิสงส์ห้วยแม่ป่าไผ่ อาจได้นำร่อง คืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ภัยแล้ง ประชาชน-เกษตรกร สายใต้เชียงใหม่ รอความหวัง ชลประทานเดินเครื่องเต็มสูบดัน “อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่” ก่อสร้างให้ได้โดยเร็ว นำสื่อลงสำรวจถึงจุดก่อสร้างชี้มีบ้างที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ยันทุกรายได้รับค่าชดเชยเหมาะสมเป็นธรรม เผยอ่างห้วยแม่ป่าไผ่ อาจทำได้ง่ายสุดทั้งโครงการตั้งอยู่เขตป่าสงวน แค่ขอใช้ คาด 8 เดือนได้สร้าง ส่วนตะกอนทรายต้องบูรณการร่วมขุดลอก สัปดาห์ที่ผ่านมา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ...

ฝนมายังไม่พอ รออานิสงส์ฝนหลวงเติมเขื่อน แม่งัด-แม่กวง หวังพ้นวิกฤติแล้งหน้า

0
วันนี้ (21ก.ย.62) นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมแถลงข่าวและรับฟังการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนในช่วงปลายฤดูฝนก่อนเข้าฤดูหนาว โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าววัตถุประสงค์และความต้องการเติมน้ำเขื่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสภาพอากาศช่วงปลายฤดูฝน โดยนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการเติมน้ำเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่ภาคเหนือ โดยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และข้อมูลการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ...