วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก เซฟพนักงานเก็บขยะ

แท็ก: เซฟพนักงานเก็บขยะ

พวกเราสู้โควิด-19 ด้วยกัน อปท.เซฟพนักงานเก็บขยะ

0
            สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นับวันจะยิ่งรุนแรง มีการแพร่ระบาดเชื้อไปทุกทิศทุกทางของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ป้องกันได้คือ “หน้ากากอนามัย” ที่ประชาชนต้องปิดจมูก ปากใส่ทุกวัน และร้ายไปกว่าในวงการแพทย์ต้องขาดไม่ได้จึงทำให้ “หน้ากากอนามัย” กลายเป็นขยะติดเชื้อโดยฉับพลัน ที่สำคัญคำว่า “ขยะ” เกิดขึ้นจากประชาชนทุกวัน และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องกำจัดขยะด้วยการจัดเก็บทุกวัน ความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานจัดเก็บขยะจึงมีมาก เพื่อเป็นการเซฟ "พนักงานเก็บขยะ" จากโควิด-19 กระทรวงหมาดไทย จึงได้รณรงค์คัดแยก "หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" อย่าทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น แยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะ โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ทั้งนี้กระทรวงหมาดไทย โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0820.2/ว 1759 ลงวันที่ 24...