วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก เตือนประชาชนระวัง

แท็ก: เตือนประชาชนระวัง

เตือนประชาชนระวัง การกู้ยืมเงินออนไลน์

0
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้มีผู้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการทางการเงินผ่านสื่อดิจิทัลหรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินให้ทำสัญญากู้ยืมเงินและให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีผู้ให้กู้ (บุคคลธรรมดา) ก่อนล่วงหน้า ในขณะที่ผู้แอบอ้างบางรายมีการแอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับ และมีการแสดงหนังสืออนุญาตที่ทำการปลอมแปลง โดยเปลี่ยน “ชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เป็น “ชื่อนิติบุคคลของผู้ที่แอบอ้าง” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้มีประชาชนหลายรายหลงเชื่อและโอนเงินค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมไปให้ผู้แอบอ้างและไม่ได้รับเงินกู้ตามความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงิน ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอแจ้งเตือนผู้ที่แอบอ้างปลอมใบอนุญาตของทางราชการเพื่อนำไปหลอกลวงประชาชน กระทรวงการคลังจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว พร้อมทั้งขอแจ้งเตือนประชาชนที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน โปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มผู้แอบอ้างที่มีลักษณะดังกล่าว...