วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก เทศกาลปีใหม่

แท็ก: เทศกาลปีใหม่

รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมรับ 7 วันระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

0
คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ร่วมรณรงค์ช่วง 7 วันระวังอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีมาตรการใรการรณรงค์เป็นประจำทุกปี เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ เลขาธิการ คณะกรรมการศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า "ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ซึ่งห้องฉุกเฉินของรพ. เองได้รับการพัฒนาเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยที่สุด...

ห้ามเอาเปรียบ ผู้บริโภค

0
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงปีใหม่ วันนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (2563) ณ ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส และตลาดต้นพยอม...

วิทยุการบินฯ พร้อมอานวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

0
วิทยุการบินฯ พร้อมอานวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เตรียมรองรับเที่ยวบินทั่วน่านฟ้าไทยกว่า 1.1 ล้านเที่ยวบิน/ต่อปี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.) พร้อมอานวยความสะดวกในการให้บริการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ระบุมีเที่ยวบินรวมจานวน 19,867 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,838...