วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก เทศบาลตำบลบ้านธิ

แท็ก: เทศบาลตำบลบ้านธิ

ขับเคลื่อนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯบ้านธิกลุ่มคนต้นแบบทำความดี

0
นายจรูญ คำปันนา กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรางวัลให้แก่ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายบุญเย็น สายก้อน ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านธิ และนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นผู้รับมอบ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มคนต้นแบบของการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเหมือนพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด “พวกเราจะสร้างฝายกับเพื่อนๆ ให้เก็บน้ำมากที่สุด...