วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจฟองสบู่

แท็ก: เศรษฐกิจฟองสบู่

เศรษฐกิจฟองสบู่ ...

0
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานว่า อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปี 2562 นี้ 10 อันดับแรก ได้แก่ วิกฤตทางการเงิน2. การโจมตีทางไซเบอร์3. ภาวะการว่างงาน4. วิกฤตราคาพลังงาน5. ความล้มเหลวของรัฐบาล6. ความวุ่นวายทางสังคม7. การโจรกรรมข้อมูล8. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ9. การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ10. เศรษฐกิจฟองสบู่ สำหรับ ประเทศไทย จากการศึกษายังพบว่า ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5...