วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แท็ก: เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เชียงใหม่รุกหารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบ นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

0
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายคมสัน สุวรรณอัมพา และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ...