วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก แก้วอังวะ

แท็ก: แก้วอังวะ

แก้วจืน แก้วอังวะ อวสานแห่งกระจกสี

0
          งานประณีตศิลป์ประดับกระจกของทางสยาม หมายถึงอาณาจักรอยุธยาและรัตนโกสินทร์นั้น พบว่ามีสองชนิดคือ 1.กระจกเกรียบ และ 2.กระจกแก้วหุง ซึ่งกลุ่มหลังนี้ก็ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก เป็นต้นกำเนิดของกระจกเงาสี สำหรับในงานศิลปกรรมล้านนา ซึ่งทำสืบต่อจากสมัยหริภุญไชยนั้น ในยุคก่อนล้านนายังไม่พบหลักฐานเรื่องการใช้กระจกแก้ว พบแต่การนำหินควอตซ์หรือผลึกแก้วมาทำเครื่องประดับคือกำไลสีเขียวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านวังไฮ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน กับการทำพระพุทธรูปแก้วขาว แก้วเขียว ศิวลึงค์แก้วเท่านั้น           มาพบการใช้กระจกหรือแก้วในงานประดับตกแต่งในสมัยล้านนาแล้ว เช่นงานฝังกระจกในรอยพระพุทธบาท พบที่วัดพระสิงห์ อันถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นเก่าแก่ และพบตามพื้นหลังของหน้าบัน (ภาษาเหนือเรียกว่าหน้าแหนบ) วิหาร อุโบสถ ซึ่งทำขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์มังราย สืบเนื่องมาจาจนถึงราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน          ...