วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก โครงการหลวง

แท็ก: โครงการหลวง

โครงการหลวง ประชุมแผน’64

0
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”...

นักวิจัย สวพส. แนะ 3 แนวทางการใช้เห็ดป่า แก้ปัญหาฝุ่น ควัน และไฟป่า

0
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน และขณะนี้สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ายังเป็นปัญหาเรื้อรัง นักวิจัยของ สวพส. ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและสามารถหาแนวทางร่วมกับชุมชนไว้ 3 แนวทาง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติต่อไป โดย ว่าที่เรือตรี ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ เจ้าหน้าที่ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และ ดร.จารุณี ภิลุมวงค์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและเรียบเรียงเกี่ยวกับแนวทางการใช้เห็ดป่า แก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า...

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

0
มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ สวพส แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง เฉลิมฉลองครบ ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจาก...

โครงการหลวงครบรอบ 50 ปี

0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

50 ปีโครงการหลวง @อุทยานราชพฤกษ์

0
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. เตรียมการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา...

โครงการหลวงมุ่งผลิตพืชในระบบปลอดภัย พัฒนาชีวภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนสารเคมี

0
ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการรักสุขภาพกันมากขึ้น ผู้บริโภคต่างตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมุ่งสรรหาวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรองรับ เป็นเวลาถึง 50 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขาให้มีความอยู่ดี กินดี รวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีความมั่นคงผลการดำเนินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติแล้วว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่เข้าใจ เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนบนพื้นที่สูงจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน...

“เห็ดหลินจือแดง” ราชาแห่งยาสมุนไพร

0
เห็ดหลินจือแดงหรือ กาโนเดอร์ม่า ลูซิดั่ม (Ganoderma lucidum) ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากในการบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยสรรพคุณในการรักษาโรคนานาชนิดจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งยาสมุนไพร” ฉายานี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญ แต่เป็นเพราะภายในดอกของเห็ดหลินจือแดงนั้นอุดมไปด้วยสารโพลีแซคคาร์ไรด์ (Polysaccharides)โดยสารที่ว่านี้ มีสรรพคุณในการรักษาและต้านมะเร็ง และสารไตรเทอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งอาการความดันโลหิตสูง เบาหวาน เส้นเลือดอุดตันได้ และอาจช่วยในการรักษา โรคประสาท โรคไต โรคเก๊าท์ ฯลฯ นอกจากโรคภัยร้ายแรงต่างๆ แล้ว...

มหัศจรรย์พืชพันธุ์ “โครงการหลวง” จากดอย…สู่เมืองลำปาง

0
ขึ้นชื่อว่า "ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง" ย่อมเป็นที่หมายปองของนักช้อป นักกินทั้งหลาย ที่ถวิลหาของดีมีคุณภาพให้กับตนเอง และคนที่รัก และวันนี้ผลผลิตคุณภาพจากโครงการหลวง พร้อมลงจากดอยมาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันอีกครั้งหนึ่ง ในงาน "Royal Project : มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง"  ที่งานนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดให้ โดยจัดให้ระหว่างวันที่ 9-13...

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน โครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย ของโครงการหลวง

0
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และดร.นุชนาฏ จงเลขา ผู้อำนวยการศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ...