วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แท็ก: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เชียงใหม่เปิดห้องนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา และเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่ตั้งของโครงการ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน...

“เกษตรเขต 6 กับการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19”

0
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในไตรมาสที่ 4 ให้ปรับแนวทางการให้บริการเป็นการให้บริการถึงหมู่บ้าน/ชุมชน การเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสทรงติดตามงานโครงการในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ เช่นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ โครงการทหารพันธุ์ดี ให้หน่วยงานที่ดำเนินงานในโครงการดังกล่าวให้เตรียมความพร้อม การจัดทำข้อมูลเตรียมการรับเสด็จ การเข้าร่วมประชุมเตรียมการกับโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การรายงานผลการดำเนินงาน และพระราชกระแสรับสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ การปรับแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกโครงการ ในกิจกรรมที่เป็นการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน...

ม.แม่โจ้แถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย

0
“งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปีอีกงานหนึ่งที่ทุกท่านตั้งตารอ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป...