วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ให้คนยากไร้

แท็ก: ให้คนยากไร้

สิ้นโควิด 19 วัดโลกโมฬีจะสร้างอาชีพให้คนยากไร้

0
โรงทานวัดโลกโมฬี อ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนมากมาย ล่าสุดครอบครัว “ผ่องเจริญกุล” ชักชวนกัลยาณมิตรร่วมกันบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดได้กว่าล้านบาท พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. มุ่งหวัง “สอนวิธีหาปลา” ให้ชาวบ้าน แทนการแจกปลา หลังโรคโควิด-19 สงบลงแล้ว จะมีการอบรมอาชีพระยะสั้น การเปิดโรงทานของวัด ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ของวัดโลกโมฬี...