วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก ไทย

แท็ก: ไทย

ชวนไปดู “เสาหิน” เสาธรรมชาติ ที่เป็นหลักแบ่งเขตแดนระหว่าง ไทยกับเมียนมา

0
ในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีตำบลหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา คือตำบลเสาหิน เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล "เสาหิน" เพราะ พื้นที่บริเวณใกล้หมู่บ้าน ได้เกิดเสาหินขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเสาหิน เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากดินบนภูเขาสูงถูกกัดเซาะจากลมและฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ดินทรุดตัวลง จึงทำให้เกิดเป็นดินผสมหินตั้งเป็นแท่ง สูงประมาณ 2-3 เมตร ตั้งอยู่เป็นหลักเขตกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า...