วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก DIP e-learning for e-commerce

แท็ก: DIP e-learning for e-commerce

กสอ. รุกผลักดันกลุ่มธุรกิจ SMEs มุ่งยกระดับศักยภาพการตลาดสู่โลกดิจิทัลด้วย e-learning

0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม DIP e-learning for e-commerce หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning หวังเพิ่มองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ชี้ที่ผ่านมาการส่งเสริมด้วยรูปแบบเดิมไม่ทันใจต้องปรับใหม่เป็นเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมและ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ มั่นใจว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้จบการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...